Промоции

Информация за курсовете

Slide 1

Slide 2

PreviousNext

Новини! Tab1

Вторник, 01 Август 2017

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ АДРЕСА В ЛОНДОН

  УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, моля да направите следните корекции в изписването на данни и адреса за полу...

продължава>

• Към всички новини

Контакти

Facebook
www.facebook.com/buyers.bg

Skype
buyers.bg

E-mail
info@buyers.bg

Курсове на доставка
Актуални курсовеОбщи условия

Тези Общи условия уреждат реда за поръчка и/или доставка на стоки от онлайн магазини във Великобритания/Германия от  „ИЗИ ТУ БАЙ” ЕООД, ЕИК 201726290, банкова сметка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, IBAN: BG61FINV91501015591744, BIC: FINVBGSF (наричан за краткост Посредник) и отношенията между Посредника и всяко пълнолетно физическо лице (наричан за краткост Клиент), ползващ услугите, достъпни през уебсайта www.buyers.bg . С регистрацията си в сайта, всеки клиент потвърждава, че е запознат с тези Общи условия и се задължава да ги спазва. Посредникът е регистриран Администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни.

 

1. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПОСРЕДНИКА
Посредникът предоставя услуги, свързани със закупуването и/или доставка на стоки от онлайн магазини от Англия/Германия до България. Курсът, по който се изчислява 1GBP (една британска лира) за всички услуги, предлагани от Посредника за магазини от Англия, е дневният курс продава на  ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА. Курсът, по който се изчислява 1 евро за услугата "Покупка и доставка" от магазини от Германия, е дневният курс продава на  ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА.

Чрез своя уебсайт www.buyers.bg , Посредникът предлага следните услуги:

1.1. Доставка на стоки, закупени от Клиента
Клиентът възлага на Посредника да приеме и съхранява предварително закупени от него артикули в офисните помещения на Посредника в Англия/Германия и да ги транспортира до указаното в поръчката място за доставка в България.
1.2. Покупка и доставка
Клиентът възлага на Посредника да закупи стока за сметка и от името на Клиента от английски/немски онлайн магазини.
1.3. Взимане от адрес и доставка (УСЛУГАТА СЕ ПРЕДЛАГА САМО ЗА АНГЛИЯ)
Клиентът възлага на Посредника да вземе от негово име от адрес във Великобритания предварително закупена от клиента стока и да му я достави в България на посочен от него адрес. Тази услуга се отнася в повечето случаи за артикули, предлагани в Е-bay. Статусът им е  “Collection only”, т.е. “Събиране на място”.
Максимално допустимото тегло и размери са:
- 1000 кг.
- 100cm. x 180cm. x 120cm.
1.4. Общи поръчки от английски и немски онлайн магазини.

Клиентът възлага на Посредника да закупи от негово име артикули, предоставени на и-мейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. със задължителна информация за брой, цвят, цена, артикулен номер /ако има такъв/ и линк на самия продукт. Клиентът се задължава да се регистрира в уебсайта: www.buyers.bg преди пускане на заявката.

Клиентът превежда сумата по сметката на Посредника до 1 работен ден от дата, на която е получил отговор от Посредника за дължимата сума по поръчката. Посредникът се задължава да закупи артикулите на следващата дата, обявена за този вид услуга на уебсайта или до 3 работни дни от деня на превода. При изчерпване на артикулите в периода преди или след поръчката, в който магазините отказват артикулите, Посредникът се задължава да възстанови сумата на Клиента, която е заплатил за съответния артикул.

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Тази част описва правата и задълженията на Посредника и Клиента за изпълнение на предлаганите услуги:
*  Посредникът гарантира коректно и точно изпълнение на всички заявки за покупка, възложени и подадени от Клиента, чрез формулярите за поръчки на уебсайта: www.buyers.bg или електронната поща Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;
* Посредникът НЕ НОСИ отговорност в случай на липсващи (не пристигнали в офисното помещение на фирмата в Англия/Германия артикули или при пълно или частично неизпълнение на поръчката от страна на Продавача/Магазина;
* Клиентът се задължава да заплаща всички дължими суми, свързани с изпълнението на услугите, предоставяни от Посредника;
*  Потребителят се задължава да се информира редовно за тарифите и изпълнението на услуги, предлагани от Посредника;
* При отказ на Клиента да получи артикулите или да заплати дължими суми на вече потвърдени поръчки, Посредникът си запазва правото да задържи пратката до изплащане на задълженията към него и да заведе иск за дължимите суми/услуги;
*  Посредникът може да окаже съдействие на Клиента при връщане на стоки, пристигнали на територията на България и чиито причини за рекламацията не са грешка на Посредника, спазвайки условията на Продавача/Магазина. Всички разходи по връщането на стоките се поемат от Клиента.

ВНИМАНИЕ!

ПОСРЕДНИКЪТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРАТКИ, КОИТО НЕ ПРИТЕЖАВАТ "PROOF OF DELLIVERY" В РАМКИТЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ОФИСА В ЛОНДОН и "ZUSTELLNACHWEIS” В РАМКИТЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ОФИСА В ГЕРМАНИЯ.

Забранено е да се поръчват и транспортират следните артикули: лекарства, алкохол, наркотични вещества, оръжия, цигари и тютюневи изделия, човешки органи, стоки, които са откраднати, присвоени, придобити с насилие или по друг престъпен начин, артикули, опасни за човешкия живот и здраве, стоки, които не съществуват, както и всякакви артикули, забранени за притежание или използване съгласно българското законодателство.

С регистрирането си в сайта, всеки клиент потвърждава, че е съгласен да получава всякаква информация на и-мейла, посочен при вписването си като потребител на нашите услуги!